Açıköğretim Çalışma Portalı

Bugüne kadar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan eşzamanlı danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği ile ilgili sorunlara çözüm getirmek amacıyla tasarlanan e-seminer hizmeti, öğrenenleri öğreticilerle buluşturmayı amaçlamaktadır.

2012-13 öğretim yılının bahar döneminde ilk defa uygulanacak olan e-seminerler haftanın belirli gün ve saatlerinde 45 dk’lık süre ile gerekleştirilecektir. Eşzamanlı olarak katılamayan öğrenenler için hazırlanan tüm e-seminerler kaydedilerek bir öğretim dönemi boyunca Açıköğretim e-Öğrenme Portalı’nda yayınlanacaktır.

Her dönem yeniden düzenlenecek olan e-seminerlerin tarihi, saati, sunum yapacak hocaların isimleri ve konusu dönem başında program web siteleri üzerinden öğrencilere duyurulacaktır.

Hazırlanacak olan tüm e-seminerlerin aşağıda tarif edilen yapı ve program dahilinde hazırlanması planlanmaktadır.

 • Giriş (5 dk)
  e-Seminerin konusu hakkında bir girizgah yapılır. Bir önceki e-seminerin içeriğine atıfta bulunarak işlenen konu başlıkları hatırlatılır.
 • Konu Anlatımı (25 dk)
  İlgili ünite içerisinde yer alan konu başlıkları sırasıyla işlenir. Eğer varsa daha önceden hazırlanmış etkileşimli e-kitap, yardımcı ders materyalleri kullanılabilir.
 • Soru - Cevap (15 dk)
  Öğrencilerden gelen sorular yanıtlanır. Öğrencilerden gelen herhangi bir soru yok ise ders kitabının ilgili ünitesinin sonunda yer alan ünite değerlendirme soruları yanıtlanır.

Yapılması planlanan e-seminerlerin hatasız ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için aşağıda listesi verilen genel kurallara uyulması çok büyük bir önem arz etmektedir.

 1. e-Seminer kapsamında kullanılacak sunum materyalleri, belgeler ya da sorular e-semineri yürütecek olan öğretim elemanı tarafından önceden hazırlanmalıdır.
 2. Olası sorunlara karşı ilgili dersin e-öğrenme destek hizmetleri uzmanı, e-seminerin gerçekleştirileceği gün ve saatte bilgisayar başında hazır bulunmalı ve e-semineri yürütecek olan öğretim elemanı ile iletişim içerisinde olmalıdır.
 3. Tüm e-seminerler tam saatinde başlatılmalı ve sonlandırılmalıdır. Bir e-seminerin toplam süresi 45 dakikadır ve bu süre hiçbir koşul altında uzatılmamalıdır.
 4. Hiçbir öğrenci katılmasa bile e-seminer gerçekleştirilmelidir.
 5. e-Semineri yürütecek olan öğretim elemanı, e-seminerin başlangıç saatinden 10 dakika önce e-seminerin gerçekleştirileceği salona giriş yaparak aşağıdaki tanımlanan ön hazırlıkları yapmalıdır.
  • Düzen menüsünden Düzenleri Sıfırla komutunu seçerek e-seminer salonunun yerleşim düzenini sıfırlayınız.
  • Bir önceki oturumda kullanılmış tüm bölmelerin içeriğini sıfırlayınız.
  • Ses, mikrofon ve kamera ayarlarını kontrol edilerek tüm işlevlerin sorunsuz bir biçimde çalışıp çalışmadığını test ediniz.
 6. Tüm e-seminerler baştan sona kaydedilmelidir. Ön hazırlıklar tamamladıktan sonra e-seminer kaydını başlatmak için aşağıdaki işlem adımlarını takip ediniz.
  • Kayıt işlemini başlatmak için Toplantı menüsünden Toplatıyı Kaydet komutunu seçiniz.
  • e-Seminer kaydını [Ders Adı] - [Ünite X] formatında isimlendirerek (Örneğin: Genel Muhasebe I - Ünite 1) Tamam düğmesine tıklayınız.
 7. e-Seminer tamamlandıktan sonra aşağıdaki işlem adımları uygulanarak salon boşaltılmalıdır.
  • Toplantı menüsünden Kaydı Durdur komutunu seçerek toplantı kaydını durdurunuz.
  • Toplantı menüsünden Toplantıyı Bitir komutunu seçerek toplantı salonunu boşaltınız.

Adobe Connect sanal sınıf sisteminin kullanımına ilişkin yardım dökümanlarına ulaşmak için aşağıda verilen bağlantılara tıklayınız.

 1. Toplantı başlatma
  Aşağıda yer alan haftalık e-seminer programından giriş yapmak istediğiniz toplantı salonu bağlantısına tıklayınız.
 2. Toplantı temelleri
 3. Erişilebilirlik özellikleri
 4. Toplantı kaydetme
 5. Katılımcıları davet etme ve katılımcılara erişim hakkı verme veya katılımcıların erişim hakkını reddetme
 6. Katılımcıları yönetme
 7. Bilgisayar ekranı, belge veya beyaz tahta paylaşma
 8. Paylaşım bölmesinde içerikleri paylaşma
 9. Ekranınızı paylaşma
 10. Belge paylaşma
 11. Sunum paylaşma
 12. Beyaz tahta paylaşma
 13. Dosya Paylaşımı bölmesini kullanarak dosyaları yükleme ve yönetme
 14. Web sayfalarını katılımcılara görüntüleme
 15. Toplantıda not alma
 16. Toplantılarda sohbet
 17. Toplantıyı beklemeye alma veya sonlandırma