Açıköğretim Çalışma Portalı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim e-Öğrenme Portalı; İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri kapsamında sunulan programlara kayıtlı uzaktan öğrenenlerin bireysel ders çalışma süreçlerini ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla hazırlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Yararlanan kullanıcı sayısı ve bünyesinde barındırdığı içerik miktarı açısından Türkiye’nin en büyük eğitim platformu olan Açıköğretim e-Öğrenme Portalı, 2012-13 öğretim yılı ile başlatılan e-dönüşüm süreci kapsamında yenilenmektedir.

Öğrenenlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha iyi yanıt verebilmesi amacıyla açıköğretim dersleri kapsamında sunulan tüm e-öğrenme ortamlarının yapısı, üretim ve güncelleme süreçleri yeniden tasarlanmıştır. Yeni tasarım bağlamında tüm açıköğretim dersleri etkinlik bazlı, modüler bir yapıya dönüştürülerek siz değerli öğretim üyelerimizin içerik geliştirme ve güncelleme süreçlerine doğrudan katılabilmenize olanak sağlanmıştır.

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı kapsamında oluşturulan yeni e-ders yapısı içerisindeki en önemli bileşenlerden bir tanesi e-öğrenme malzemeleridir. Bu proje kapsamında tüm açıköğretim derslerinin her bir ünitesi için konu anlatımı, sunum, alıştırma soruları, dosya, belge, belgesel, fotoğraf galerisi ve web bağlantısı gibi e-öğrenme malzemelerinin hazırlanması planlanmaktadır.

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'nda sunulan ders içeriklerinin zenginleştirilmesi amacıyla desenlenen bu projenin geliştirme süreci, farklı rollere sahip öğretim elemanlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş çalışma ekipleri tarafından yürütülecektir. Çalışma ekiplerini oluşturan öğretim elemanlarının rolleri ve bu rollere atanan görevler şunlardır:

 1. Program Akademik Koordinatörü

  • Programın koordinasyonundan ve akademik süreçlerinin takibinden sorumludur.
  • Program kapsamında yürütülen tüm derslerin e-öğrenme malzemelerinin yapım süreçleri ile ilgili görevleri koordine eder.
  • Programın öğretim faaliyetleri kapsamında yer alan tüm süreçlerin takibini yapar.
  • Hazırlanan içeriklerin ve e-öğrenme malzemelerinin sürekli güncel tutulabilmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir.
  • Tüm süreçlerde, program akademik koordinatör yardımcısı ve program uygulama koordinatörü ile işbirliği içerisinde çalışır.
  • Program kapsamında yürütülen tüm derslerde yapılan çalışmaları raporlaştırarak her ayın son iş gününe kadar programın bağlı olduğu dekanlığa elektronik ortamda bildirir.
 2. Program Akademik Koordinatör Yardımcısı

  • Program akademik koordinatörü için tanımlanmış tüm görev ve sorumluluklarda program akademik koordinatörüne yardım eder, yetki ve sorumluluğu paylaşır.
 3. e-Öğrenme Akademik Koordinatörü

  • Sorumlu olduğu derslerin e-öğrenme malzemelerinin (konu anlatımı, sunum, alıştırma soruları, dosya, belge, belgesel, fotoğraf galerisi, web bağlantısı) hazırlanmasından ve yayımlanmasından sorumludur.
  • Sorumlu olduğu derslerin e-öğrenme malzemelerinin geliştirilme sürecini planlar. Bu süreçte ilgili derslerin e-öğrenme destek hizmetleri uzmanı ve görsel-işitsel malzeme hazırlama uzmanı ile birlikte eşgüdümlü olarak çalışır.
  • Sorumlu olduğu derslerin basılı kitabının editörü ile birlikte ilgili dersler kapsamında gerçekleştirilen e-seminerleri koordine eder ve eş-zamansız akademik danışmanlığını yürütür.
  • Sorumlu olduğu derslerin deneme sınavı sorularının alan uzmanı öğretim elemanlarına yazdırılmasını ve sisteme yüklenmesi gerçekleştirir.
 4. e-Öğrenme Akademik Koordinatör Yardımcısı

  • e-Öğrenme akademik koordinatörü için tanımlanmış tüm görev ve sorumluluklarda e-öğrenme akademik koordinatörüne yardım eder, yetki ve sorumluluğu paylaşır.
 5. e-Öğrenme Destek Hizmetleri Uzmanı

  • Sorumlu olduğu dersler kapsamında Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi ile koordineli çalışarak e-öğrenme akademik koordinatörüne ve yardımcısına teknik destek verir.
 6. Görsel-İşitsel Malzeme Hazırlama Uzmanı

  • Sorumlu olduğu dersler kapsamında gerekli olan fotoğraf, grafik, şekil, karikatür, 2B ve 3B animasyon, ses efekti vb. her türlü görsel-işitsel malzemeyi hazırlar.

Yenilenen Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'nda dersler, etkinlik bazlı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde ünite bazında hazırlanan etkinlik listeleri aracılığıyla öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerini daha etkin bir biçimde kontrol edebilmelerine olanak sağlanmıştır. Etkinlik listesinde tanımlanan her bir adım aşağıda tanımlanan e-öğrenme malzemelerinden biri ile ilişkilendirilmelidir. Bir dersin her bir ünitesi için ayrı ayrı hazırlanması beklenen e-öğrenme malzemeleri şunlardır:

 1. Konu Anlatımları

  • İlgili dersin her bir ünitesi için PowerPoint sunusu oluşturulur.
  • PowerPoint sunuları baştan sona seslendirilir.
  • Mobil erişimi mümkün kılmak amacıyla hazırlanan tüm sunular video (.mp4) formatında kaydedilerek ilgili dersin e-öğrenme akademik koordinatörü ya da yardımcısı tarafından Açıköğretim e-Öğrenme Portalı’nda yayınlanır.
  • Aynı ünite için birden fazla sayıda konu anlatımı ya da sunum hazırlanabilir.
 2. Alıştırma Soruları

  • İlgili dersin her bir ünitesi için 10 adet alıştırma sorusu hazırlanır.
  • Her bir alıştırma sorusu için öğrenciye dönüt verilir.
  • Hazırlanan alıştırma soruları ilgili dersin e-öğrenme akademik koordinatörü ya da yardımcısı tarafından Açıköğretim e-Öğrenme Portalı’nda yayınlanır.
 3. Belge ve Dökümanlar

  Bir dersin ilgili ünitesi kapsamında öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği farklı içerik ve formattaki her türlü belge öğrencilerin yararlanması için Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'nda yayınlanabilir.

 4. Fotoğraf Galerisi

  Bir dersin ilgili ünitesi kapsamında öğrencilere sunulmak istenilen görseller için bir ya da birden fazla fotoğraf galerisi oluşturulabilir.

 5. Web Bağlantıları

  Bir dersin ilgili ünitesi kapsamında öğrencilere sunulmak istenilen tüm internet kaynakları Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'nda yayınlanabilir.

Dikkat

Yukarıda tanımlanan e-öğrenme malzemelerinden konu anlatımlarının ve alıştırma sorularının hazırlanması zorunludur.

Teknik bilgi gereksinimini en aza indirmek ve adaptasyon sürecini kısaltmak amacıyla konu anlatım videolarının hazırlanma süreci Microsoft Office PowerPoint yazılımı ve MacBook Pro dizüstü bilgisayarları kullanılarak tasarlanmıştır. Konu anlatım videosu hazırlamak için lütfen aşağıda sıralanan işlem adımlarını takip ediniz.

Dikkat

Aşağıda sıralanan işlem adımları Microsoft Office yazılım ailesinin en son sürümü olan Microsoft Office 2013 üzerinden tarif edilmektedir. Microsoft Office 2013 yazılımının temin edilmesi ve MacBook Pro'larınıza kurulumu için e-öğrenme destek hizmetleri uzmanından yardım alınız.
Konu Anlatım Örneği       Konu Anlatım Şablonu
 1. Konu anlatım şablonunu bilgisayarınıza kaydediniz. Şablonu bilgisayarınıza kaydetmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
  • AofKonuAnlatimi.potx bağlantısının üzerine sağ tıklayınız.
  • Açılan menüden ... farklı kaydet komutunu seçiniz.
  • Dosyanın adını değiştirmeden bilgisayarınıza kaydediniz.
  • Kaydettiğiniz dosyanın üzerine çift tıklayınız. Microsoft Office PowerPoint yazılımı ile konu anlatım şablonunu referans alan boş bir sunum açılacaktır.
  • Sunuyu kaydetmek için Office menüsünden Kaydet seçeneğini tıklayınız.
  • Dosyanın adını DERSKODU_UniteNo_KonuAnlatimi.pptx formatına (Örnek: MUH103U_Unite01_KonuAnlatimi.pptx) uygun bir biçimde değiştirerek Kaydet düğmesine tıklayınız.

   Dikkat

   Lütfen dosya isimlendirmelerinde Türkçe harf, özel karakter, boşluk kullanmamaya ve belirtilen yazım formatına uymaya özen gösteriniz.
 2. Aşağıda belirtilen yönergeler ve ipuçları bağlamında sununuzu hazırlayınız.
  • Hazırlayacağınız sunu en fazla 20 dakikada uzunluğundan olmalıdır.
  • Slaytlar, ilgili konuyu özetler nitelikte olmalıdır.
  • Slaytlar, ilgili konuyu daha iyi açıklamak amacıyla kullanılabilecek resim, grafik, tablo, smartart vb. öğelerle zenginleştirilmelidir.
  • Konu anlatımında öğrencinin ilgisini yüksek tutacak, algıyı güçlendirecek sunum teknikleri kullanılmalıdır.
  • Her slaytta ilgili konuyu anlatan dinleyici notları eklenmelidir.
 3. Sunumda yer alan tüm slaytları dinleyici notlarını kullanılarak seslendiriniz. Microsoft Office PowerPoint yazılımı ile hazırladığınız sunuları seslendirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
  • Sunuyu seslendirmeye başlamadan önce mikrofon ses seviyesini ayarlayınız. Bunun işlem aşağıdaki adımlarını takip ediniz:
   • Windows görev çubuğunun sağında yer alan hoparlör simgesine sağ tuş ile tıklayınız ve açılan menüden Kayıt Aygıtları seçeneğini tıklayarak kayıt aygıtları iletişim penceresini görüntüleyiniz.
   • MacBook Pro dizüstü bilgisayarınızın dahili mikrofonunu seçerek Ayarla düğmesine tıklayınız.
   • Mikrofon ses seviyesini sonuna kadar arttırınız.
   • Tamam düğmesine tıklayarak yaptığınız ayarları kaydediniz.
  • Microsoft PowerPoint yazılımının şerit menüsünde bulunan Slayt Gösterisi sekmesinde, Kurulum grubunda, Slayt Gösterisi Kaydı düğmesine tıklayınız.
  • Kayda Başlangıçtan Başla ve Kaydı Geçerli Slayttan Başlat seçeneklerinden birini seçiniz.
  • Slayt Gösterisi görünümünde önceden hazırladığınız dinleyici notlarınızı seslendirmeye başlayabilirsiniz.

   İpucu

   Slaytlar arasında ilerlemek için ekrana tıklayabilir ya da klavyeden ileri-geri yön tuşlarına basabilirsiniz.

   İpucu

   Seslendirmeyi duraklatmak isterseniz ekranda sağ tıklayınız ve açılan menüden Kaydı Duraklat seçeneğini seçiniz. Duraklattığınız seslendirmeye devam etmek için ise ekranda sağ tıklayınız ve açılan menüden Kaydı Başlat seçeneğini seçiniz.
  • Slayt gösterisi kaydınızı sonlandırmak için, slaydı sağ tıklayınız ve sonra Gösteriyi Bitir'i tıklayınız. Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir ve slayt gösterisi, her slaydın altına zamanlamalar eklenmiş olarak Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir.
 4. Oluşturduğunuz konu anlatım sunumunu videoya dönüştürünüz. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip ediniz:
  • Dosya > Dışarı Aktar > Video Oluştur komutunu tıklayınız.
  • Sırasıyla aşağıda verilen seçenekleri işaretleyiniz.
   • Bilgisayar Monitörleri ve HD Ekranlar
   • Kaydedilmiş Zamanlamaları ve Anlatımları Kullan
  • Videoya dönüştürme işlemini başlatmak için Video Oluştur düğmesine tıklayınız.
  • Kayıt türü kutusundan .mp4 formatını seçerek sunum videosunu uygun bir konuma kaydediniz.

  Dikkat

  Ekranın en altındaki durum çubuğuna bakarak video oluşturma işleminin ilerlemesini takip edebilirsiniz. Video oluşturma işlemi, videonun uzunluğuna ve sunumun karmaşıklık düzeyine bağlı olarak fazla zaman alabilir.